Shopping Cart
Shopping Cart

เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของเรา บริษัทขอเสนอการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

ระยะเวลาการรับประกัน

  • อุปกรณ์ทุกชิ้นที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทมีระยะเวลาการรับประกัน ตามที่อุปกรณ์นั้นได้ระบุไว้ นับจากวันที่ซื้อ

สิ่งที่ครอบคลุมโดยการรับประกัน

  • การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องในวัสดุหรือการผลิตเท่านั้น

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมโดยการรับประกัน

  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ, การแก้ไขหรือการซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต, การใช้งานที่รุนแรง, หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
  • ความเสียหายหรือความล้มเหลวที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว

การเรียกร้องการรับประกัน

  • ลูกค้าต้องนำหลักฐานการซื้อที่ชัดเจนมาแสดง เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับประกัน ที่ระบุวันที่ซื้อ
  • สินค้าต้องส่งคืนมายังบริษัทพร้อมด้วยหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่

การจำกัดความรับผิด

  • บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายพิเศษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไรที่หายไป

การใช้งานอุปกรณ์ที่ซื้อจากบริษัทซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการรับประกันนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกัน กรุณาติดต่อเราที่: คลิกที่นี้

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา.

LINE LOGO SVG สอบถามเพิ่มเติม