Shopping Cart
Shopping Cart

วิธีเคลมสินค้า

การเคลมสินค้าเป็นกระบวนการที่เราให้ความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เมื่อพบปัญหากับสินค้าของเรา ด้านล่างนี้คือขั้นตอนในการเคลมสินค้า:

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน

  • ก่อนอื่น, โปรดตรวจสอบว่าสินค้าของคุณยังอยู่ภายใต้ระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขความเสียหายที่ครอบคลุมโดยการรับประกัน

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมเอกสารและหลักฐาน

  • หลักฐานการซื้อ: ใบเสร็จรับเงิน, ใบรับประกัน หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงวันที่ซื้อ
  • รูปภาพหรือวิดีโอที่แสดงความเสียหายของสินค้า

ขั้นตอนที่ 3: ติดต่อบริษัท

  • ส่งอีเมลหรือโทรศัพท์ติดต่อบริษัท เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะเคลมสินค้า
  • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและแนบหลักฐานที่เตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 4: ส่งสินค้ากลับ

  • หลังจากได้รับการอนุมัติให้เคลมสินค้า, คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งสินค้ากลับ
  • โปรดบรรจุสินค้าให้มั่นคงและแนบเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 5: การตรวจสอบและการแก้ไข

  • บริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าเมื่อได้รับ
  • หากปัญหาอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน, บริษัทจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่

ขั้นตอนที่ 6: การส่งคืนสินค้า

  • หลังจากการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่, บริษัทจะจัดส่งสินค้ากลับไปยังคุณพร้อมแจ้งรายละเอียดการส่งสินค้า

โปรดทราบว่ากระบวนการเคลมอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและความซับซ้อนของปัญหา บริษัทซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะจัดการกับเคลมของคุณอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเคลมสินค้า, กรุณาติดต่อเราที่: คลิกที่นี้

ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าของเรา.

LINE LOGO SVG สอบถามเพิ่มเติม